Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK – Spolupráce – Technologické platformy- IV. výzva

výzkum 3
Share Button

Tato Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude do 29. 1. 2021; 15:59:59.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba – účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.
 • Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:
  • a) v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění pokročilých technologií. V rámci činnosti TP připraví cestovní mapu průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií, které jsou klíčové pro posun technologické úrovně v relevantní prioritní aplikační doméně a znalostních doménách Národní RIS3 strategie.
  • b) navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a evropskými technologickými a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni, např. s některou z existujících Společných technologických iniciativ (Joint technology Initiatives, JTI), nebo s evropskou asociací, či jiným subjektem, který hraje klíčovou roli v daném odvětví v rámci EU s důrazem na výzkum, vývoj a inovace) a zapojování českých organizací pro výzkum a šíření znalostí a podniků do jejich činnosti,
  • c) koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů.
 • Podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, technologický foresight a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA2 a IAP3 jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj. Podporováno je další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů. Všichni příjemci podpory jsou povinni na konci projektu předložit aktualizovaný dokument Strategická výzkumná agenda.
 • Způsobilými výdaji jsou:
  • Mzdy a pojistné; hardware a software; služby poradců, expertů, studie; semináře, konference; marketing a propagace; nájem; dodatečné režijní náklady. Dodatečné režijní náklady jsou uplatňovány paušální sazbou ve výši až 15% z rozpočtové položky Mzdy a pojistné.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 000 Kč a maximálně do výše 5 000 000 Kč.
 • Dotace je poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo území NUTS 2 Praha.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>