Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP PIK Technologie – XI. Výzva

shutterstock_112697752.jpg
Share Button

Dotace na podporu zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Příjem žádostí:

 • Příjem Žádostí o podporu probíhá od 9. 3. 2020 v 10:00 do 25. 5. 2020 v 10:00.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým podnikem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software. Do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí (jedná se o výdaje nemající charakter stavebních prací) v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware. 
 • Provozním souborem je souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického nebo netechnologického procesu a je uváděn do provozu v souvislém čase.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu, a to maximálně do výše celkových nákladů na pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1,5 mil. Kč.
 • Výše podpory pro malé podniky je max. 45 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. Miluše Chvátalová napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je tento program vhodný pro živnostníka v kraji Vysočina, který pracuje v lese se zemědělskou technikou. Napište mi prosím, jak postupovat v případě žádosti. Děkuji Chvátalová

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   v rámci programu Technologie mohou žádat i OSVČ. Jsou však podporovány pouze určité okresy místa realizace – VIZ ZDE a jen určité činnosti podnikání – VIZ ZDE. Pokud spadáte mezi podporované regiony a ekonomické činnosti, můžete z tohoto titulu čerpat. Případně by bylo možné využít Programu rozvoje venkova, který podporuje zemědělské a lesnické podnikatele.

   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>