Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK – VII. Výzva Spolupráce – Klastry

web-3706562__340
Share Button

Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. června 2020, 9:00:00 do 30. září 2020, 15:59:59.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Kolektivní výzkum:
  • projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky)1 , kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny s výzkumnými a vývojovými pracovišti  formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.
 • d) Sdílená infrastruktura:
  • založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 • c) Internacionalizace klastru:
  • navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
 • d) Rozvoj klastrové organizace:
  • aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory:
 • a) pro aktivitu 3.1a)
  • 45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii experimentální vývoj,
  • 70% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 60% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii průmyslový výzkum,
 • b) pro aktivitu 3.1b), c) a d):
  • 50% ze způsobilých výdajů.
 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1a)
  • 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/ na 1 podprojekt max. 15 000 000 Kč.
  • 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/ na 1 podprojekt max. 10 000 000 Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1b):
  • 15 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1c) a 3.1d):
  • 5 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 4 000 000 pro rozvinuté klastry/3 000 000 pro nezralé klastry.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. červen 2023, nerozhodne-li poskytovatel jinak.
 • Klastr musí být složen z minimálně 15 na sobě nezávislých členů. V případě podnikatelských subjektů je pro účely této Výzvy za nezávislého člena považován podnik, který splňuje podmínky nezávislosti ve smyslu definice MSP (bez ohledu na jeho velikost). Navzájem propojené či partnerské podniky v rámci klastru tvoří pro tento účel společně jednoho nezávislého člena.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo Nuts II Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>