Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK – Výzva I programu podpory PORADENSTVÍ – Poradenské služby pro MSP (ITI Plzeň)

adult-3797846__340
Share Button

Dotace na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky na území plzeňské metropolitní oblasti. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 8. 2019, 08:00:00 do 5. 8. 2020, 15:59:59.

Příjemci podpory:

 • Malý nebo střední podnik:
  • podnikající fyzická osoba tuzemská,
  • společnost s ručením omezeným,
  • akciová společnost,
  • družstvo,
  • analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). Počet typů certifikátů, resp. počet poradenských služeb, které bude pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpat, není omezen. Výstupem projektu bude certifikát, který žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu. V případě, že nedojde ke splnění podmínky získání certifikátu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 100 %3 .
 • b) Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele. Výstupy schváleného plánu digitální transformace bude muset žadatel zrealizovat nejméně v rozsahu 30 % schváleného rozpočtu a to nejpozději do konce udržitelnosti projektu4 . V případě, že nedojte ke splnění podmínky realizace schváleného plánu digitální transformace v minimálním rozsahu 30 % schváleného rozpočtu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 30 %.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory činí maximálně do výše 50 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021, nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak.
 • Cílové území: Území ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>