Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK Výzva IV programu podpory Úspory energie v SZT

shutterstock_108272522.jpg
Share Button

Cílem programu Úspory energie v SZT je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 8. ledna 2020, 13:00 do 14. prosince 2020, 13:00.

Příjemce podpory:

 • Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 • V případě, kdy žadatel není vlastníkem licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie, předloží žadatel licenci na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licenci na rozvod tepelné energie podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb. nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu.
 • Typy podporovaných subjektů: malé a střední podniky, velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
 • Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
 • Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
 • Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.
 • Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.
 • Instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn, ale pouze v režimu de minimis.

Forma a výše podpory:

 • V případě opatření týkající se energeticky účinného dálkové vytápění a chlazení včetně instalace plynových KVET platí:
  1. je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
  2. je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
  3. je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.
 • Míra podpory na Ekologické studie – Energetický posudek a projektovou dokumentaci:
  1. je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
  2. je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
  3. je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.
 • Pokud je projekt podpořen podporou de minimis, tak dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 tis. € dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
 • V rámci této Výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 8 Žádostí o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>