Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK – Výzva IX programu podpory INOVACE – Inovační projekt

shutterstock_155095016.jpg
Share Button

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Příjem žádostí:

 • Příjem Žádostí o podporu probíhá od 15. června 2021 08:00:00 do 30. srpna 2021 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky a velké podniky.
  • Podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pouze v případě projektů s kódem intervence 0651 .

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Forma a výše podpory:

 • Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Vymezení zvýhodněných regionů: Žadatelé z regionů vymezených usnesením vlády ČR č. 321/2021 mají nárok na bodové zvýhodnění v modelu hodnocení. Jedná se o Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023, nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Nechte si nezávazně posoudit svůj projektový záměr

Vyplňte tento krátký formulář a naši specialisté se vám ozvou
Můžete také zdarma zavolat na naší zelenou linku 800 44 33 00

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>