Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK – Výzva V. programu podpory Smart Grids I. (Distribuční sítě)

shutterstock_154252568.jpg
Share Button

Výzva II programu Smart grids I podporuje nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách. Dotaci mohou získat podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky). 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 10. 2019, 13:00 do 31. 3. 2020, 23:59:59.
 • Upozornění pro žadatele: dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 30. 6. 2020. 

Příjemci podpory:

 • Malé, střední a velké podniky.
 • Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být doplněny podpůrnými činnostmi:
  • Nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedeních vn.
  • Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn.
  • Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové ovládání.
  • Nasazení zařízení pro dálkové sledování a vyhodnocování klimatických vlivů s následnou automatizací prvků distribuční soustavy.
  • Nasazení inteligentních prvků pro řízení a automatizaci vícenapáječové sítě vn.
  • Osazení distribučních transformátorů vn/nn s automatickou regulací pod zatížením.
  • Osazení linkových kondicionérů na vedeních nn.
  • Nasazení automatického řízení úrovně napětí.
  • Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn a nn.
  • Nasazení automatického snížení přetoků jalového výkonu do nadřazené soustavy.
  • Realizace technologie inteligentního měření na hladině nn včetně komunikačních jednotek, odečtové centrály a úprav technického dispečinku.
  • Implementace řídicího systému lokální bilance včetně analýzy, predikce a algoritmizace chování portfolia odběrných míst pro úpravu logiky spínání řiditelné zátěže u odběratelů.
  • Osazení technologie pro měření kvality na distribučních stanicích vn/nn, uzlových a vybraných koncových odběrných a předávacích místech.
 • Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkového ovládání a komunikace tzn. tyto technologie: Dálkové ovládání silových prvků, RTU (komunikační řídící jednotky), osazení měřícími senzory, součtové elektroměry, indikátory poruchových proudů, nadproudů a zemních spojení, datové koncentrátory, komunikační jednotky a infrastruktura, zajištění napájení, modernizace technického dispečinku, implementace a úpravy IT systémů, routery, SW infrastruktura pro sběr a vyhodnocení dat.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory u projektu Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV.
 • Míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách – podpora de minimis Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,3 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 30. 8. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>