Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PPR Výzva č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

shutterstock_149838989.jpg
Share Button

Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení mateřských, základních a středních škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve vztahu k potřebám trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 16. 10. 2020 do 15. 2. 2021, 16:00:00

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Mateřské, základní a střední školy se sídlem v hl. m. Praze.
 • Základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se sídlem v hl. m. Praze.

Typy podporovaných projektů:

 • Skupina aktivit A: Modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a speciálních základních škol
 • Skupina aktivit B: Modernizace zařízení a vybavení středních škol.
 • Skupina aktivit C: Komplementární projekty k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 600 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 15 000 000 Kč.
 • Míra podpory dle typu žadatele.
 • Pro skupiny aktivit A, B je pro tuto výzvu stanoven limit výdajů na jednu školu ve výši 2 000 000 Kč.
 • Pro skupinu aktivit C je pro tuto výzvu stanoven limit výdajů na jednu školu ve výši 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí probíhat výhradně na území Hlavního města Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>