Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP PPR – Výzva č. 47 – Podpora komunitního života

team-3373638__340
Share Button

Dotace na vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, které prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působí na úrovni místních komunit, směřují k aktivní participaci osob z cílových skupin.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. 3. 2020 do 18. 6. 2020, 16:00:00 hod.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Podporován je vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, které prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působí na úrovni místních komunit, směřují k aktivní participaci osob z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy) a k posilování sociální soudržnosti na úrovni místní komunity.
 • Prevence sociálního vyloučení osob ohrožených sociálním vyloučením a zapojování osob sociálně vyloučených do života místní komunity.
  • Sociálně kulturní aktivity – např. divadelní představení na téma řešení domácího násilí, výstava fotografií mládeže z řad imigrantů v místní komunitě na téma spojené se zemí původu.
  • Výchovně vzdělávací aktivity – např. doučování, motivační semináře pro mládež zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce, výchova k občanství.
  • Environmentální aktivity – např. aktivity zaměřené na zvelebování životního prostředí komunity, sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch, propojování existujících komunit zahrádkových osad či komunitních zahrad s místními komunitami a institucemi (školy, knihovny, apod.) za účelem realizace aktivit zacílených na environmentální vzdělávání dětí a prevenci sociálně patologického chování, integraci rodinných příslušníků dětí z etnických menšin.
  • Volnočasové aktivity nekomerčního charakteru – např. volnočasové aktivity pro mládež, aktivity pro celé rodiny, aktivity podporující mezigenerační soužití.
  • Komunitní sociální práce – musí být vykonávána kvalifikovaným sociálním pracovníkem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo komunitním pracovníkem s jiným vzděláním vedeným kvalifikovaným sociálním pracovníkem se zkušeností s komunitní sociální prací.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Projekty by měly být fyzicky realizovány na území hl. m. Prahy, v odůvodněných případech je fyzická realizace části projektu možná i mimo území hl. m. Prahy. Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republik.
 • Podporován není vznik sportovních center a hal, sportovišť apod., ani rozvoj již existující sportovní infrastruktury, včetně zařízení a vybavení.
 • Oprávnění partneři:
  • Nestátní neziskové organizace.
  • Veřejné instituce.
  • Podnikatelské subjekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>