Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PPR – Výzva č. 58 – Rozvoj vzdělávání v Praze II

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Dotace na podporu začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitních, volnočasových aj. neformálních aktivit a dalším rozvojem kompetencí dětí a žáků v oblasti multikulturního vzdělávání, demokratické kultury a udržitelného rozvoje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 16. 10. 2020 do 18. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy se sídlem v hl. m. Praze.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora škol v přípravě a zavedení opatření pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.
 • Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu.
 • Posílení inkluze v multikulturní společnosti.
 • Rozvoj demokratické kultury ve škole.
 • Tvorba a realizace programů na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 200 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 600 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 7 000 000 Kč.
 • Míra podpory dle typu žadatele.

Specifika a omezení:

 • Projekty by měly být fyzicky realizovány na území hl. m. Prahy, v odůvodněných případech je fyzická realizace části projektu možná i mimo území hl. m. Prahy. Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republiky.
 • Projekty musí být realizovány výhradně pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu. Územní způsobilostí cílové skupiny se rozumí, že osoby musí splňovat předepsanou vazbu na hl. m. Prahu

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>