Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP Rybářství

Priority operačního programu Rybářství ČR na období 2014-2020 jsou definovány takto:

 • Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.
 • Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
 • Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
 • Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
 • Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšení stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

2.A Specifický cíl: Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí

2.B Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.C Specifický cíl: Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

2.D Specifický cíl: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

3.A Specifický cíl: Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich správy

3.B Specifický cíl: Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž

Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování

5.A Specifický cíl: Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

5.B Specifický cíl: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

  • Aktuální výzvy operačního programu

   • 22.5.2015

    Harmonogram výzev OP Rybářství pro rok 2015

    Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Rybářství jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje, výstavbu rybníků, prezentaci...
    Více informací »
Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Jakub Heidlberk, BA (Hons)
  Jakub se díky dlouholeté práci s dotazy ze všech dotačních oblastí věnuje práci klienty a obchodní činnosti. Navrhuje strategie rozvoje pomocí dotací a připravuje klienty na následné předání jejich záměrů projektovému týmu. Jakub vystudoval Business Management na Nottingham Trent University. Mezi jeho referenční projekty můžeme uvést například společnosti PRINTED s.r.o. a KyoPrint s.r.o.

Všechny aktuality >

Loading...
Loading...