Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP VVV Výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)

shutterstock_144343411.jpg
Share Button

Dotační program pro obce, sdružení obcí či svazky obcí zapojené v KPSVL, které nečerpají finanční prostředky z výzvy 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL, a dále kraje, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita (lokality/obce nezapojené v KPSVL), a to vždy s prokazatelnou vazbou aktivit na řešení problematiky zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků žijících právě na území těchto lokalit.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 1. 2019 do 30. 6. 2020.

Příjemci podpory:

 • Kategorie I:
  • Obce.
  • Sdružení obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek.
  • Svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Městské části hl. m. Prahy.
 • Kategorie II:
  • Vyšší územní samosprávné celky – kraje, včetně hl. města Prahy, zřízené podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kategorie III
  • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, které jsou:
   • spolkem, vyjma pobočných spolků, nebo
   • ústavem, nebo
   • obecně prospěšnou společností, nebo
   • nadací, nebo nadačním fondem, nebo
   • registrovanou církví, nebo náboženskou společností, nebo jimi zřízenou tzv. církevní právnickou osobou,
  • a které zároveň:
   • vykonávají veřejně prospěšnou činnost, a/nebo
   • jsou místní akční skupinou uvedenou v databázi členů Národní sítě místních akčních skupin.
  • Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

 • Žadatel ktegorie I:
  • Aktivita č. 1: Řízení projektu.
  • Aktivita č. 2: Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání.
 • Žadatel kategorie II:
  • Aktivita č. 1: Řízení projektu.
  • Aktivita č. 3: Podpora kraje při zavádění inkluzivního vzdělávání.
 • Žadatel kategorie III:
  • Aktivita č. 1: Řízení projektu.
 • Povinně volitelné aktivity:
  • Aktivita č. 4: Předškolní vzdělávání.
  • Aktivita č. 5: Prevence školní neúspěšnosti.
  • Aktivita č. 6: Personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách a školských poradenských zařízeních.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 700 000 00 Kč.
 • Minimální výše dotace je 3 000 000 Kč a maximální výše dotace je 100 000 000 Kč.
 • Financování je formou ex-ante a výše 1. zálohové platby tvoří maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy je možné zapojit školy a Každá škola/školské zařízení může být partnerem pouze v jednom projektu této výzvy.
 • Realizace projektu musí být na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>