Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP Zaměstnanost – 18 090 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1

white-board-593309__340
Share Button

Dotace na podporu poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 3. 2019, od 9:00 hodin do 10. 5. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace.
 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, OSVČ, obchodní společnosti, veřejné obchodní společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Primárně podporované aktivity:
  • Poradenské a informační činnosti a programy.
  • Motivační aktivity.
  • Rekvalifikace.
  • Rozvoj základních kompetencí.
  • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností.
  • Zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora vytváření nových pracovních míst.
  • Podpora flexibilních forem zaměstnání.
 • Aktivity jako doplňkové:
  • Bilanční a pracovní diagnostika.
  • Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.
  • Realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti cílových skupin.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 %dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 3. 2022.
 • Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy předložit maximálně dvě odlišně zaměřené žádosti o podporu. Projekty jednoho žadatele se musí odlišovat buď cílovou skupinou anebo územím dopadu, přičemž jednotkou vymezující území dopadu je pro potřeby této výzvy stanoven kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>