Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP Zaměstnanost Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

shutterstock_155208767.jpg
Share Button

Výzva se zaměřuje na problematiku nízké zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, specificky žen, prostřednictvím podpory nové služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích zřizované přímo obcemi nebo ve spolupráci s obcemi.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 21. 1. 2019 06:00 do 14. 3. 2019 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec.
 • Příspěvková organizace obce za předpokladu, že má svého zřizovatele (příslušnou obec) jako partnera projektu.
 • Nezisková organizace za předpokladu, že obec, ve které má nezisková organizace své sídlo či provozovnu, bude partnerem projektu.
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost:
  • Obecně prospěšné společnosti, Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny, Hospodářská komora, Agrární komora, Svazy, asociace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Provozování mikrojeslí.
 • Vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích.
 • Spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 960 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Délka realizace projektu je minimálně 24 a maximálně 36 měsíců.
 • Výzva nabízí možnost budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>