Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP Zaměstnanost Podpora sociálního začleňování v Praze

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Dotace na zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Příjem žádosti:

 • Žádosti jsou přijímány od 2. 11. 2020, 8:00 hodin do 22. 12. 2020, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, Městské části hl. m. Prahy, Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy, Organizace zřizované hl. městem Prahou, Dobrovolné svazky obcí, Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • A. služby/aktivity zaměřené na přímou práci s cílovou skupinou osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, a to v následujících oblastech:
  • 1. Zavádění a posilování case managementu (koordinace péče a podpory) a mezi-agenturní spolupráce ve výkonu sociální práce na městských částech,
  • 2. Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob,
  • 3. Podpora inovativních forem pomoci pro osoby ohrožené bezdomovectvím, látkovými i nelátkovými závislostmi a/nebo osoby s duševním onemocněním,
  • 4. Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora služeb směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny,
  • 5. Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta,
  • 6. Podpora osob se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.
 • B. činnosti zaměřené na rozvíjení a zkvalitňování poskytovaných služeb/aktivit uvedených v oblastech pod bodem A:
  • metodická podpora při poskytování služby či aktivity (metodika práce s cílovou skupinou apod.),
  • metodická podpora při zavádění/zlepšování procesů a zvyšování kvality poskytovaných služeb a aktivit (podpora procesů standardizace činností),
  • nastavení a ověření systému hodnocení efektivity zaváděných procesů a poskytování služeb/aktivit,
  • vytvoření a zavedení udržitelných nových či inovovaných řešení,
  • supervize,
  • síťování (vytváření platforem, organizace diskusních setkání, sdílení dobré praxe apod.),
  • zavádění programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce zaměřených na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí,
  • vzdělávání odborných pracovníků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Pro NNO: EU 50 %, státní rozpočet 50 %, žadatel 0%.
  • Pro podnikající subjekty: EU 50 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 50 %.
  • Pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace: EU 50 %, státní rozpočet 45 %, žadatel 5 %.
  • Pro školy a školská zařízení: EU 50%, státní rozpočet 50%, žadatel 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je do 30. 6. 2023.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců.
 • Programová oblast a území dopadu: hl. m. Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>