Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP Zaměstnanost Výzva č. 109 – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

shutterstock_153244892.jpg
Share Button

Cílem je profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 23. 3. 2020 08:00 do 16. 6. 2020, 12:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora řízení kvality.
 • Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci.
 • Zavedení inovačního managementu.
 • Přívětivý úřad - nástroje komunikace s veřejností.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
 • Míra podpory pro obce, kraje a dobrovolné svazky obcí činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.
 • Míra podpory pro asociace a sdružení obcí a krajů činí 95 % – 100 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy.
 • Jeden oprávněný žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jednu žádost o podporu. Všechny ostatní případné žádosti daného žadatele budou vyřazeny ve fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.
 • Spolufinancování ve výši 0 % pro soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, je pouze v případě, že projekt je zaměřen na 1) podporu nebo ochranu osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, 2) sociální služby a aktivity sociálního začleňování, 3) aktivity v oblasti vzdělávání nebo na 4) aktivity sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu. V ostatních případech je spolufinancování 5 %.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>