Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP Zaměstnanost – Výzva č. 136 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – ÚP ČR

agreement-3489902__340
Share Button

Dotace na podporu aktivit zaměřených na motivaci osob z cílové skupiny k návratu do vzdělávání za účelem zvýšení jejich vzdělanostní úrovně a tak i jejich šancí na získání udržitelného zaměstnání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 8. 2019, 12:00 do 30. 6. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR.
 • Úřad práce ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Realizace aktivit zaměřených na podporu a motivaci osob z cílové skupiny k návratu do vzdělávání za účelem zvýšení jejich vzdělanostní úrovně a tak i jejich šancí na získání udržitelného zaměstnání.
 • Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.
 • Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.
 • Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
 • Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení nebo získání pracovních návyků.
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže; podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží; dále se může jednat o interaktivní workshopy osob cílové skupiny se zaměstnavateli nebo exkurze u zaměstnavatelů.
 • Zprostředkování zaměstnání oprávněné cílové skupině a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti.
 • Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2022.
 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery bez finančního příspěvku: kraje, školy a školská zařízení, profesní a podnikatelská sdružení.
 • Pro účely této výzvy se způsobilým regionem rozumí Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>