Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP Životní prostředí – 121. výzva – Energetické úspory SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

energeticke uspory
Share Button

Cílem jednokolové výzvy OP Životní prostředí je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá od  2. 5. 2019 do 3. 2. 2020

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Státní organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.

Typy podporovaných projektů:

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC:
  • Zateplení obvodového pláště budovy,
  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému),
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Forma a výše podpory:

 • Základní výše podpory je odstupňována 35 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě:
 • realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build, kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření.
 • V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 40 – 60 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje max. výše podpory 70 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • Celková alokace výzvy na schválené projekty je 2 500 000 000  Kč.

Specifikace a omezení:

 • Mezi povinné indikátory patří:
  • odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů,
  • nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů,
  • výroba tepla z obnovitelných zdrojů,
  • snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách,
  • snížení emisí tuhých znečišťujících látek.
 • Výzva se týká celého území ČR.
 • Je umožněna realizace dílčích aktivit vedoucích ke snížení energetické náročnosti památkově chráněných budov bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem. Přesto bude muset dojít k úspoře CO2 a energie.
 • V rámci specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných domech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>