Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 13. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

00475
Share Button

Dotace na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny lze čerpat až do celkové výše 1 250 000 000 Kč.

Příjem žádosti:

 • Termín zahájení příjmu žádostí je 14. 08. 2015.
 • Termín ukončení příjmu žádosti je 29. 03. 2017.

Příjemci podpory:

 • Způsobilými žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovaná aktivita 4.3.3. - revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – vyplývající z Plánů oblastí povodí/Plánů dílčích povodí.

Forma a výše podpory:

 • Maximální celková podpora je vyhlášena ve výši 1,25 mld. Kč.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).
 • Podpora bude poskytována maximálně do výše 100 %.

 Specifika a omezení:

 • Výzva je průběžná, s dvoukolovým modelem hodnocení žádostí.
 • Cílová území tvoří celá Česká republika, mimo území hl. města Prahy.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2023.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. Josef Járos napsal:

  Nedaleko od mého statku jsou pozemky,kde by se dal vytvořit soubor několika malých rybníčků, na zadržení vody v krajině a tím také napajedlo pro zvěř na,dále mohu ze střechy statku získávat deštovou vodu ale při ploše Vierkanthofu mám během půl hodiny nádrže cca 7000 l plné a mám ještě betonovou nádrž cca 64 kubíků. Lze dostat dotace.Jsme v důchodu a pěstujeme pro sebe a děti bio zeleninu a tak je vody třeba.Prosím o info Járos Děkuji


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>