Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 48. výzva, PO 4, SC 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

shutterstock_155292674.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na ochranu chráněných území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000. Celková alokace programu je 36 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 30. 9. 2016 do 30. 11. 2016.
 • Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádosti.

Příjemce podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, státní podniky, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury).
 • Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů je 250 000 Kč (bez DPH).
 • Dotace může tvořit maximálně 85 % způsobilých výdajů, v případě péče o soustavu Natura 2000 až 100 %.
 • Celková alokace programu je 90 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.
 • Pro PO 4 nejsou relevantní návazné synergické aktivity a projekty.
 • Příjemcem nemůže být Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků.
 • V případě opatření na implementaci soustavy Natura 2000 a plánování péče o území národního významu jsou způsobilým žadatelem pouze kraje.
 • Cílová území: Chráněná území národního významu (NP, CHKO, NPR, NPP) a lokality soustavy Natura.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>