Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP ŽP – 52. výzva, PO 4, SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

projektova_dokumentace
Share Button

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí od 3. dubna 2017 (9:00) do 30. 6. 2020 - příjem žádostí o podporu se prodlužuje do 31. 8. 2020.
  • Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Příjemce podpory:

Typy podporovaných projektů:

  • Zpracování plánu ÚSES (včetně aktualizace stávajícího). Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace: 40 mil. Kč.
  • Výzva se vztahuje na individuální projekty.
  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).
  • Výše podpory je max. 85 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
  • Cílovým územím je území celé ČR bez hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>