Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 7. výzva, PO 3, SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

shutterstock_87771382.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé (viz Příjemce podpory) na projekty, které jsou zaměřeny na odstraňování ekologických zátěží. Celková alokace programu je 560 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015.
 • Výzva je kolová.

Příjemce podpory:

 • Kraje, obce, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik:
  • realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné prácemají rozsah kategorie A, B, eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.
 • Sanace vážně kontaminovaných lokalit:
  • sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2, eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000 Kč (bez DPH).
 • Dotace může tvořit maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Celková alokace programu je 560 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace nemůže být použita na nákup pozemků a staveb.
 • Projekt může být realizován na celém území ČR.
 • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>