Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 87. výzva, PO 4, SC 4.2 Posílit biodiverzitu

shutterstock_69516427.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posílení biodiverzity. Celková alokace programu je 189 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 16. ledna 2017 (9:00) do 2. ledna 2020 (20:00).

Příjemce podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky a organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů):
  • eradikace, popř. regulace invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.
  • obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů.
  • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH).
 • Dotace může tvořit maximálně 85 % způsobilých výdajů.
 • Celková alokace programu je 189 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.
 • Cílová území: Území velkoplošných chráněných území ČR a zároveň území v působnosti příslušné MAS.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>