Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 88. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_153986684.jpg
Share Button

Dotace na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny lze čerpat až do celkové výše 297 mil. Kč.

Příjem žádosti:

 • Od 16. ledna 2017 (9:00) do 2. ledna 2020 (20:00).

 Příjemci podpory:

 • Způsobilými žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur:
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH).
 • Maximální výše podpory je 100 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Výzva je průběžná s jednokolovým modelem hodnocení žádosti.
 • Cílové území tvoří území velkoplošných chráněných území ČR a zároveň území v působnosti příslušné MAS.
 • Nejzazší datum způsobilosti výdajů projektu je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>