Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP Výzva č. 110 – Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu

shutterstock_154541222.jpg
Share Button

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. prosince 2017 (9:00) do 4. 1. 2021.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby.

Typy podporovaných projektů:

  • Realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených níže vyjmenovanými chráněnými druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech.

Forma a výše podpory:

  • Maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů u projektů podpořených v souladu s pokyny EU ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví a venkovských oblastech pro období 2014 až 2020 (2014/C 204/01).

Specifika a omezení:

  • Podpora může být poskytnuta pouze MSP a mikropodnikům . Posouzení velikosti podniku provádí žadatel a dokládá na příslušném formuláři.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>