Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP ŽP Výzva č. 110 – Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu

shutterstock_154541222.jpg
Share Button

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. prosince 2017 (9:00) do 30. června 2021.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby.
  • V rámci výzvy mohou žádat pouze podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby.

Typy podporovaných projektů:

  • Realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených níže vyjmenovanými chráněnými druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech.
    • Podporována budou pouze opatření, která jsou předmětem Rozhodnutí Evropské komise (EK) SA.53775 (2019/N), tedy realizace opatření na zajištění prevence škod způsobených zvláště chráněnými druhy – vlk, rys, medvěd a jestřáb.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

  • Podpora může být poskytnuta pouze MSP a mikropodnikům . Posouzení velikosti podniku provádí žadatel a dokládá na příslušném formuláři.
  • Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
  • Prodloužení termínu: https://www.opzp.cz/prodluzujeme-termin-pro-prijem-zadosti-u-110-144-148-a-149-vyzvy/

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>