Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP Výzva č. 89 – Specifický cíl: 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

shutterstock_105337607.jpg
Share Button

Dotaci na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech mohou získat obce, města, kraje, neziskové organizace a občanská sdružení či podnikatelské subjekty. Celková alokace na tuto výzvu je 500 000 000 Kč.

Příjem žádosti:

 • Kolová výzva s příjmem žádosti do 31. ledna 2018 (20:00).

Příjemce podpory:

 • Kraje, obce, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek:
  • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
  • Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
  • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
  • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
  • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
  • Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
  • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

Forma a výše podpory:

 • V rámci této výzvy bude ve většině případů poskytována dotace v režimu veřejné podpory podle GBER, případně v režimu podpory de minimis. Výše podpory se bude lišit podle aplikovaného typu/článku veřejné podpory. V případě projektů nespadajících pod veřejnou podporu může být podpora poskytnuta v maximální výši 85 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč.
 • Celková alokace na tuto výzvu je 500 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádost bude možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému MS2014+ (IS KP14+) včetně všech požadovaných příloh od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí.
 • Nejzazší datum způsobilosti výdajů projektu je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. vincent badi Hrádek n nisou Liberecko napsal:

  1/ Dobry den měl bych šanci na dotaci. v roce 2010 jsem přišel o rodiny dům a veškery majetek. tak jsem koůpil novej rodiny domek jen že k tomu domku není plynová přípojka tento rodiny domek je postavěn v p ¨zoně.
  2/viměná kotle na tuha palyvá za kotel plynovy nebo za kotel na tuha palyva eko sistem plno ekologicky. JAK TO JE
  S Plynovou přípojku. V. Badi. dekuji.

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   plynovou přípojku nelze řešit skrze dotační programy.
   Aktuálně je možné žádat o dotace z programu Zelená úsporám. Tento program poskytuje až 50% dotaci na výměnu kotle. Více informací k programu najdete ZDE.

   S pozdravem, KČ

 2. Leoš Řešetka - Traktorservis-ML,s.r.o. napsal:

  Dobrý den,
  ve specifickém cíle 2.2 pod písmenem „h“ je použit výraz „skrápění“.
  Dá se tím myslet např.pořízení kropícího vozu?
  Děkuji za odpověď.

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   bohužel dle nových podmínek kropící vozy nebudou skrze OPŽP podporovány.

   S pozdravem, KČ

 3. Václav Rožníček napsal:

  Dobrý den,
  děkuji za zaslání informací k poskytovaným dotacím.V minulosti jsem se zajímal o možnost získat dotaci na pořízení zametacího ev.kropicího vozu.Bohužel jako OSVČ jsem neměl nárok.Chtěl bych se proto zeptat, zdali se do budoucna uvažuje o možnosti dotace na tuto techniku i pro OSVČ – pracuji na základě smlouvy s Magistrátem města Ústí nad Labem na čištění města.
  Děkuji za informaci
  Václav Rožníček

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den, pane Rožínku,

   záleží na konkrétním programu a konkrétním znění výzvy. Program OPŽP je celkem omezen a většina podpor je právě pro právnické osoby.

   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>