Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Operační program Doprava 2014-2020

Cílem Operačního programu Doprava je zajistit urychlení rozvoje páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschopnosti ČR. Hlavním zaměřením OP je dopravní infrastruktura. Podporovány budou aktivity ve specifických oblastech (silniční, železniční, letecká a vodní) navázané na příslušné strategie. Dále dokončení napojování dalších regionů ČR na strategickou dopravní infrastrukturu zajišťující podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti příslušných regionů postavené na mobilizaci jejich vnitřních faktorů. Níže přinášíme detailní informace k jednotlivým prioritním osám.

  • Novinky operačního programu

Další novinky >

Kontakt

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...