Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Cílem prioritní osy 1 je podpořit úroveň rozvoje železniční, vodní, městské, příměstské a multimodální dopravy. V rámci osy 1 bude také podporována obnova vozidlového parku.

Specifické cíle:

1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy

1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T

1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy

1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

Kdo může žádat o dotaci:

  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury, např. SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy, např. ŘVC (ředitelství vodních cest).
  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury a dopravních prostředků.

Kdy můžete žádat o dotaci:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvyVšechny aktuální výzvy >

Kontakt

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...