Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu

Cílem prioritní osy 2 je podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do TEN-T a rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

Oblasti podpory:

2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS

2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

Kdo může žádat o dotaci:

  • Vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury, zejména ŘSD ČR.
  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Kdy můžete žádat o dotaci:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvyVšechny aktuální výzvy >

Kontakt

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...