Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Projekty podporované v rámci této prioritní osy budou zaměřeny na podporu udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu, snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb. Podpora bude také směřovat ke snížení ztrátovosti energie v přenosových sítích a zvýšení využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Specifické cíle:

3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR

3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

Kdo může žádat o dotaci:

  • Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy).
  • Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky).
  • Vysoké školy, obce, kraje a jimi zřizované organizace.
  • Pro intervence v oblasti úspor energie (zateplování výrobních a podnikatelských objektů, komplexní řešení úspor energie) rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, a maloobchodní organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury.

Kdy můžete žádat o dotaci:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Výše podpory záleží na vybraném programu. Přehled jednotlivých programů naleznete zde.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Ing. Michal Dufek
    Michal má na starosti program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a vzhledem ke svému vzdělání také podporu při zpracování ekonomických analýz a finančních částí projektů. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Hospodářská politika a peněžní ekonomie a bankovnictví. Dotace na inovativní projekty pomohl získat například společnostem PLEHASO, k.s., VÚP MEDICAL, a.s., TIPAFROST, a.s.. PBS Velká Bíteš, a.s., GriffTec s.r.o.

Loading...
Loading...