Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Operační program Praha – pól růstu 2014-2020

Multifondový Operační program Praha – pól růstu ČR je orientovaný na podporu vědy a výzkumu, malých a středních podniků, nízkouhlíkové hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání. To vše na území hlavního města Prahy, které má jinak dotační možnosti značně omezené. Níže přinášíme detailní informace k jednotlivým prioritním osám.

Další novinky >

Garant sekce

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...