Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Cílem prioritní osy 1 je podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Specifické cíle:

1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou

1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem

Kdo může žádat o dotaci:

 • Hlavní město Praha.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Výzkumné organizace (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací).
 • Podnikatelské subjekty.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Profesní a zájmová sdružení.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OP Praha Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

   • Aktuální výzvy operačního programu

   Všechny aktuální výzvy >

   Kontakt

   • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

   Loading...
   Loading...