Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Udržitelná mobilita a energetické úspory

Cílem prioritní osy 2 je podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení.

Specifické cíle:

2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení

2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

Kdo může žádat o dotaci:

 • Hlavní město Praha.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Městské části hl. m. Prahy.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OP Praha Udržitelná mobilita a energetické úspory

   • Aktuální výzvy operačního programu

   Všechny aktuální výzvy >

   Kontakt

   • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

   Loading...
   Loading...