Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Vzdělání a vzdělanost

Prioritní osa 4 se prostřednictvím rozvoje školských zařízení a rozvoje zaměstnanosti zaměřuje na udržitelnost soudržnosti obyvatel, prevenci vzniku sociálně patologických jevů a vzniku nebo prohloubení vyloučených lokalit. Cílem osy je podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů. Dále jsou podporovány investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

4.1/4.2  Dosažení dostatečné kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání

4.3 Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání

Kdo může žádat o dotaci:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Vzdělávací zařízení (školy vč. VOŠ).
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Podnikatelské subjekty.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy operačního programu

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...