Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Operační program Rybářství 2014-2020

Operační program Rybářství se zaměřuje na udržitelnou a konkurenceschopnou akvakulturu založenou na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Priority operačního programu jsou definovány takto:

  • Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.
  • Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
  • Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
  • Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
  • Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšení stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Níže přinášíme detailní informace k jednotlivým prioritním osám.

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...