Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

Tato prioritní osa cílí na produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů, dále podporuje investice do recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním a také investice související se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími chovateli.

Specifické cíle:

2.A Specifický cíl: Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí

2.B Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.C Specifický cíl: Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

Kdo může žádat o dotaci:

  • Podniky akvakultury.
  • Podnikatelé vstupující do odvětví akvakultury.

Kdy můžete žádat o dotaci:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy    • Aktuální výzvy OP Rybářství Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...