Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora provádění Společné rybářské politiky

Tato prioritní osa přispívá ke specifickému cíli podporou provádění systému Unie pro kontrolu o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky.

Specifické cíle:

3.A Specifický cíl: Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich správy

3.B Specifický cíl: Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž

Kdo může žádat o dotaci:

 • Příslušné orgány podle článku 2 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (dále jen „nařízení č. 882/2004“).
 • Osoby podle § 22 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.
 • Profesní organizace.
 • Podniky akvakultury.
 • Ministerstvo zemědělství.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OP Rybářství Podpora provádění Společné rybářské politiky

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...