Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora uvádění na trh a zpracování

Tato prioritní osa přispívá ke zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci a inovaci zpracovatelských kapacit a zefektivnění organizace, plánování a uvádění produkce akvakultury na trh.

Specifické cíle:

5.A Specifický cíl: Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

5.B Specifický cíl: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podniky akvakultury.
 • Subjekty reprezentující akvakulturu.
 • Rybářské svazy a organizační jednotky rybářských svazů.
 • Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.
 • Organizace producentů.
 • Ministerstvo zemědělství.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvyVšechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...