Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Operační program Zaměstnanost 2014-2020

Operační program zaměstnanost je zaměřen na projekty, soustředící se na sociální začleňování a boj s chudobou. Tato problematika samozřejmě souvisí také s dostupností pracovní síly včetně zvyšování kvality vzdělávání a školství. Oproti předchozímu programovacímu období bude kladen důraz také na dostupnost vybraných druhů zdravotní péče především dlouhodobé a psychiatrické. Dostupnost služeb by měla být rovnoměrná ve všech regionech, i co se týče úrovně kvality. Níže přinášíme detailní informace k jednotlivým prioritním osám.

  • Novinky operačního programu

Další novinky >

Kontakt

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...