Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Cílem prioritní osy je předcházení vzniku odpadů a zlepšit celkovou úroveň jejich využití (úroveň recyklace). Dalším úkolem je odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré spolu s odstraněním ekologických zátěží.

Specifické cíle:

3.1  Prevence vzniku odpadů

3.2  Zvýšit podíl materiálového a energetického využívání odpadů

3.3  Rekultivovat staré skládky

3.4  Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

3.5  Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Kdo může žádat o dotaci:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OPŽP Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...