Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Organizace výběrových řízení

Share Button

Co je to výběrové řízení:

Výběrové řízení obecně je postup, při němž zadavatel zadává zakázku, jejímž předmětem je výběr dodavatel, a to buď služeb, dodávek nebo stavebních prací, na základě předem stanovených pravidel.

Čím se řídí postup při výběru dodavatele:

S ohledem na status zadavatele, předmět zakázky a její předpokládanou hodnotu lze obecně dělit zadavatele na ty, kteří postupují při zadávání zakázky mimo režim zákona o veřejných zakázkách, na zadavatele, kteří postupují dle pravidel a metodik grantových programů, na zadavatele postupující podle zákona o veřejných zakázkách a zadavatele zadávající na e-tržištích dle pravidel pro postup na e-tržištích (viz sekce E-tržiště).

Kdo je zadavatel mimo režim zákona o veřejných zakázkách:

Negativním výkladem zákona lze říci, že každý, kdo není uveden jako zadavatel v § 2 zákona o veřejných zakázkách, je zadavatel mimo režim zákona. Jedná se především o zadavatele zakázek malého rozsahu a zadavatele vyjmuté z působnosti zákona na základě obecné výjimky. V případě dotačních projektů postupují zadavatelé též podle příslušných pravidel a metodik pro výběr dodavatele konkrétního programu. Nicméně každý zadavatel veřejné zakázky je povinen dodržovat základní zásady výběrového řízení, a to zásadu rovnosti, transparentnosti a nediskriminace.

Kdo je zadavatel v režimu zákona o veřejných zakázkách:

Zadavatelé, kteří jsou povinni při zadávání zakázek postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, jsou veřejní zadavatelé, dotovaní zadavatelé a sektoroví zadavatelé.

Potřebujete zadat zakázku?

Pokud potřebujete zadat veřejnou zakázku, využijte profesionálních služeb společnosti EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. Naše právní oddělení je složeno z odborníků, kteří mají se zadáváním zakázek bohaté zkušenosti, a zajistí Vám tak kompletní administraci výběrového řízení.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. navíc disponuje pojištěním právní odpovědnosti za správnost zadání veřejné zakázky. V praxi to znamená, že pokud bychom v průběhu zadávacího řízení udělali chybu, která by v případě dotačního projektu měla za následek sankci v podobě odvodu části nebo dokonce celé přiznané dotace, je v rámci regresního postihu Vaše případná újma částečně kryta naší pojistkou a Vy tak neriskujete ztrátu finančních prostředků.

Jak postupovat?

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, neváhejte nás kontaktovat a naši pracovníci se Vám obratem ozvou.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>