Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP PIK Partnerství znalostního transferu – Výzva VI.

shutterstock_154745477.jpg
Share Button

Výzva naplňuje cíl programu na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. dubna 2020, 09:00:00 do 10. září 2020, 15:59:59.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelský subjekt ; malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014; a příjemcem může být organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu 1.3 ee) Sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Organizace pro výzkum a šíření znalostí musí rovněž splňovat definici Znalostní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.
 • Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
  • a) zlepšení výrobních procesů,
  • b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu,
  • c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude poskytována do maximální výše 70 % pro všechny typy žadatelů.
 • V případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>