Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Cílem je zvyšovat dostupnost a synergické efekty územně plánovacích dokumentů, podporovat komplexní přístupy k řešení území, reagovat na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu a povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Celková alokace činí 95 mil. EUR.

Kdo může žádat o dotaci:

  • Obce s rozšířenou působností.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Výše podpory:

  • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Pořízení územních plánů.
  • Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí.
  • Pořízení územních studií.

Územní zaměření podpory:

  • Území celé ČR s výjimkou území hl. m. Prahy.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Ing. Josef Tuček
    Josef se zabývá dopravními projekty a také Integrovaným regionálním operačním programem. Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem se však zabývá projekty z kompletního dotačního spektra. Vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze, fakultu výrobně ekonomickou a má na starosti také koordinaci ekonomických analýz a finančních plánů u investičních projektů. Jeho referenčním projektem je Město Příbram, kterému pomohl získat dotaci na rekonstrukci komunikací ve výši 13 mil. Kč.

Loading...
Loading...