Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje

bus-2460482_960_720
Share Button

Hlavní záměrem dotačního programu „Podpora rekreační dopravy“ je rozšíření nabídky dosavadních služeb rekreační přepravy turistů, zkvalitnění stávajících služeb či jejich stabilizace a posílení udržitelnosti a dále také marketingová podpora nově vzniklých záměrů rekreační dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 od 00 hodin do 14. 1. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce, svazky obcí, spolky a ostatní subjekty Jihočeského kraje,
 • fyzické a právnické osoby podnikající – působící především v oblasti dopravy i se sídlem mimo Jčk, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji (např. společnosti s ručením omezeným, družstva, apod.),
 • právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání – působící především v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji (např. obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, spolky, ústavy),
 • organizace zřizované obcemi či státem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Provozní náklady na zajištění autobusové dopravy.
 • Provozní náklady na zajištění lodní dopravy.
 • Provozní náklady na zajištění železniční dopravy.

Forma a výše podpory:

 • Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválená konečná výše dotace bude stanovena ve smlouvě. Tato částka bude poskytnuta žadateli dle stanovených podmínek čerpání ve smlouvě o poskytnutí.
 • Autobusová doprava – 50 000 – 500 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 20 %.
 • Lodní doprava -  50 000 – 500 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele: Na subjekty neziskového charakteru se vztahuje první uvedená hodnota ve výši minimálně 30%, pro subjekty působící na ziskovém základě platí požadovaná spoluúčast minimálně 50% celkových výdajů projektu.
 • Železniční doprava -  50 000 – 500 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele: Na subjekty neziskového charakteru se vztahuje první uvedená hodnota ve výši minimálně 30%, pro subjekty působící na ziskovém základě platí požadovaná spoluúčast minimálně 50% celkových výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v každém opatření podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>