Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji

Podpora rozšíření turistické nabídky, tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu na území Libereckého kraje a jeho turistických regionů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí běží od 3. 5. 2017 do 17. 5. 2017.

Příjemci podpory:

 • Dotační titul č. 1: Právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti cestovního ruchu a tradiční řemeslné výroby, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, obce, příspěvkové organizace (netýká se příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem), zájmová sdružení právnických osob na území Libereckého kraje a jeho turistických regionů Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory a Českolipsko.
 • Dotační titul č. 2: Právnické osoby podnikající, svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob a obecně prospěšné společnosti podnikající v oblasti cestovního ruchu na území Libereckého kraje a jeho turistických regionů Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory a Českolipsko, které vykonávají činnost destinačního managementu.
 • Dotační titul č. 3: Obce, právnické a fyzické osoby podnikající, které zřizují nebo provozují informační centrum, informační středisko, turistické informační centrum nebo kulturní a informační středisko na území Libereckého kraje a jeho turistických regionů Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory a Českolipsko.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul č. 1. — Řemeslná a zážitková turistika.
 • Dotační titul č. 2. — Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory a Českolipsko.
 • Dotační titul č. 3. — Podpora informačních center.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul č. 1: Minimální výše dotace je 10 000 Kč. Maximální výše dotace je 60 000 Kč.
 • Dotační titul č. 2: Minimální výše dotace je 50 000 Kč. Maximální výše dotace je 150 000 Kč.
 • Dotační titul č. 3: Minimální výše dotace je 5 000 Kč. Maximální výše dotace je 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace  kraje ze způsobilých výdajů je 70 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru