Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora vědeckého vzdělávání a kariéry v programu Horizont 2020

Share Button

Součástí programu Horizont 2020 jsou výzvy pro vytvoření efektivní spolupráce mezi vědou a společností, získávání nových talentů pro vědu a  propojení vědecké práce se sociálním povědomím a odpovědností.  Termín pro podávání žádostí je do 2. 10. 2014 do 17:00 (bruselského času). Celková částka určená pro výzvu činní 12,2 mil. Euro.

Ve společnosti, která je založena na znalostech je třeba vytvořit vědecké vzdělávání a kariéru více atraktivní pro mladé lidi, aby se vědecky vzdělaní občané podílely na společenském životě. Budou podpořeny projekty především pro rozvoj vědeckého vzdělávání, pro přilákání mladých lidí ke vědě, se zvláštním důrazem na ženy, dále také usnadnění přístupu k vědecké kariéře zvýšením úrovně služeb EURAXESS Services Network a rozvoj odpovědného výzkumu a inovací v oblasti osnov vysokoškolského vzdělávání.

Je potřeba vytváření inovativních a účinných metod s cílem zvýšení atraktivity přírodovědného vzdělávání a vědecké kariéry a tím zvýšit zájem mladých lidí. Podpora celé řady aktivit pro zvýšení podvědomí mezi mladými lidmi zahrnující vědu a technologie. Klade si za cíl přinášet mladé lidi do vědeckého světa prostřednictvím formálního i neformálního vzdělávání a jejich orientaci na vědeckou kariéru, aby vzdělávání bylo atraktivnější a vědecká kariéra by měla více souviset s potřebami na trhu práce. Návrhy by se měly zaměřovat na inovativní, výhledové metody v oblasti vědeckého vzdělávání a na pobídky a opatření vytvářející kariéru ve vědě a technologiích atraktivní pro mladé studenty.

EURAXESS bude pomáhat zatraktivnění kariéry v evropských výzkumných institucích a to jak pro výzkumníky z Evropy tak také pro ty, kteří jsou momentálně mimo Evropu, ale zvažují přemístění do Evropy a rozvoj zde své výzkumné kariéry. Cílem této akce je nadále diverzifikovat služby poskytované EURAXESS a postarat se o kariérní růst zejména mladých výzkumných pracovníků v Evropě. Zvláštní pozornost by měla být zaměřena na studentky na vysokých školách a výzkumné pracovnice. Rozvoj služeb EURAXESS mezi které patří například podpora integrace výzkumných pracovníků do malých a středních podniků a průmyslu obecně, lepší integrace výzkumných pracovníků do kultury hostitelské země, poradenské programy pro výzkumníky. Služba by měla také zahrnovat specializované informace o rovnosti žen a mužů.

Cílem výzvy je také zvýšení významu a využití zodpovědného výzkumu a inovací (RRI) v Evropě i mimo ni, přes projektování, výrobu, šíření vzdělávacích materiálů a učebních osnov pro použití na vysokých školách a dalších vyšších vzdělávacích institucích. Zakotvení RRI v osnovách pomůže na vysokých školách formovat více odpovědných a aktivních výzkumných pracovníků, kteří jsou schopni lépe zaštítit svůj výzkum v celospolečenském kontextu. Projekt napomáhá rozvoji otevřeně dostupných učebních osnov, které obsahují RRI zásady (společenská angažovanost, rovnost žen a mužů v oblasti výzkumu a inovací, otevřený přístup, vědecké a etické vzdělávání). Vysokoškolské instituce a výzkumné organizace, jakož i jejich sdružení by měly spolupracovat a rozvíjet komplexní metodický přístup k osnovám s RRI.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku HORIZONT 2020: Atraktivní vědecké vzdělávání a kariéra pro mladé lidi, která poskytuje základní informace pro podání žádosti o dotaci.

Zdroj:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2014-1.html#tab1


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>