Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Poradenství

Podporováno bude poskytování odborných individuálních poradenských služeb. Poradenské služby budou zaměřeny na kontrolu Cross Compliance a zvýšení konkurenceschopnosti včetně zavádění inovací pro malé farmy. Poradenské služby budou využívány také ke zvýšení obecného povědomí o účelnosti a správném dodržování podmínek i předcházení nedostatkům v agroenvironmentálně klimatických opatřeních a ekologickém zemědělství. Poskytování poradenských služeb je z důvodu zajištění adekvátní kvality vázáno na dlouhodobě budovaný akreditovaný poradenský systém Ministerstva zemědělství.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Poradci akreditovaní MZe (podnikající fyzické osoby) nebo podnikající právnické osoby zaměstnávající alespoň jednoho poradce, který je akreditovaný MZe. Výběr příjemců probíhá prostřednictvím výzev k předkládání návrhů.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % způsobilých výdajů.
 • Maximální výše dotace, čerpaná na poradenské služby poskytnuté jednomu podniku (konečnému uživateli poradenské služby), činí 1 500 EUR/rok. Poradenské služby v této hodnotě mohou být podniku poskytnuty více akreditovanými poradci.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Náklady na poskytnutí poradenské služby, tj. náklady na vlastní poradenskou službu a vypracování poradenských doporučení, které budou vycházet z hodinové sazby za poradenskou službu. Způsobilé výdaje budou placeny platební agenturou 4 x ročně po podání Žádosti o proplacení. Náklady budou dále obsahovat např. cestovné a materiál.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

  • Aktuální výzvy Programu rozvoje venkova 2014-2020

  • Aktuální výzvy operačního programu

   • 22.5.2015

    Harmonogram výzev OP Rybářství pro rok 2015

    Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Rybářství jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje, výstavbu rybníků, prezentaci...
    Více informací »
Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...