Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Specifický cíl je zaměřený na vypracování a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Celková alokace činí 75 mil. EUR.

Kdo může žádat o dotaci:

 • MAS (místní akční skupina) se schálenou strategií, které mají jednu z následujících právních forem:
  • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
  • spolek podle §214 a podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • ústav podle § 402 zákona č. 89/2112 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zájmové sdružení právnických osob podle § 20 písm. f) zákona č. 4/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

1) Přípravné podpůrné činnosti

 • Přípravné podpůrné činnosti, které spočívají v budování kapacit, odborné přípravě a vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD (čl. 35 obecného nařízení), např. školicí akce, studie, konzultace k přípravě strategie.

2) Provozní činnosti

 • Aktivity spojené s realizací SCLLD, např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitoring a evaluace realizace SCLLD, aktualizace SCLLD, rozvoj odborné a organizační kapacity MAS.

3) Animační činnosti

 • Aktivity nad rámec povinných činností, které se MAS rozhodne realizovat pro lepší naplňování strategie. Jedná se například o podporu partnerství, spolupráce a informační výměnu mezi místními aktéry, informování o zaměření SCLLD a její propagaci, o animaci školských zařízení na území MAS.

Územní zaměření podpory:

 • Podpora je zaměřena na venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Velikost MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Ing. Josef Tuček
  Josef se zabývá dopravními projekty a také Integrovaným regionálním operačním programem. Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem se však zabývá projekty z kompletního dotačního spektra. Vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze, fakultu výrobně ekonomickou a má na starosti také koordinaci ekonomických analýz a finančních plánů u investičních projektů. Jeho referenčním projektem je Město Příbram, kterému pomohl získat dotaci na rekonstrukci komunikací ve výši 13 mil. Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Loading...
Loading...