Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Praha 6 – Dotační program Kultura

shutterstock_109622666.jpg
Share Button

Cílem městské části Praha 6 (MČ Praha 6) v oblasti kultury je nabízet a podporovat kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel a poskytují pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude zahájen 15. 03. 2021 v 0:00 hodin a ukončen 19. 03. 2021 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, jejichž projekty mají přínos pro MČ Praha 6, a to jak fyzické osoby, tak právnické osoby, které splňují níže uvedené podmínky. Příspěvkové organizace zřízené státem, hl. m. Prahou a městskými částmi nemohou podávat žádosti o dotaci na soustavnou celoroční činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Prioritami jsou projekty, které:
  • posilují v občanech pocit sounáležitosti s MČ Praha 6 a zájem o dění v lokalitě, vědomí, že toto dění mohou ovlivňovat,
  • podporují spolupráci více subjektů,mají dlouhodobý charakter nebo jde o akce organizované pravidelně,
  • realizují se v kulturních centrech nebo podpoří jejich vznik,
  • jsou udržitelné i po skončení finanční podpory od MČ Praha 6, mají zajištěny další zdroje financování,
  • podporují šíření informací o kulturním dění v Praze 6,
  • podporují informovanost obyvatel o historii i současnosti Prahy 6,
  • podporují uchování tradic a obyčejů,
  • podporují setkávání různých cílových skupin,
  • podporují neformální vzdělávání, výchovu mladého publika a udržování společenských kontaktů,
  • podporují respekt a toleranci, a integraci lidí s odlišnostmi.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 1 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednotlivý projekt činí 100 000 Kč.
 • Žadatel se zavazuje kofinancovat projekt nejméně ve výši 10 % z přidělené dotace.

Specifika a omezení:

 • Počet podaných žádostí od jednoho žadatele není omezen, jeden žadatel může získat finanční podporu ve výši maximálně 500 000 Kč za rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>