Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko 2014 – 2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko 2014-2020 je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a bavorské příhraničí. Na české straně jej tvoří Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj. Na bavorské straně je vymezen zemskými okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a městskými okresy (statutárními městy) Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing und Weiden in der Oberpfalz.

Programový dokument z dubna 2014 byl odeslán do Evropské komise ke chválení a byly pro něj předběžně vybrány následující tematické cíle a investiční priority:

Tematický cíl 1: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

  • Posilováním výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podporou odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.
  • Podporou podnikových investic do výzkumu a inovací a vytvářením vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Tematický cíl 6: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů

  • Zachováním, ochranou, propagací a rozvojem přírodního a kulturního dědictví.
  • Ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a půdy a podporou ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur.

Tematický cíl 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení

  • Vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení.

Tematický cíl 11: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

  • Podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (vč. podpory v rámci Fondu malých projektů).

Okruh aktivit, které budou v rámci uvedených cílů podporovány bude vymezen v textu programového dokumentu.

Uvedené informace vycházení z programového dokumentu programu, který byl odeslány Evropské komisi ke schválení. Je tak možné, že ještě dojde k nepatrným změnám.

  • Novinky operačního programu

Další novinky >

Garant sekce

  • Bc. Kateřina Čočková
    Kateřina se věnuje především projektům s mezinárodním přesahem, dále vzdělávání zaměstnanců a také investičním projektům z OP PIK. Kromě toho má na starost také monitoring dotačních příležitostí pro neziskový sektor a správu systému Dotační Manager. Vystudovala obor Regionální rozvoj na Masarykově univerzitě, je členkou zastupitelstva obce a místní akční skupiny. Příkladem jejího úspěšného projektu je například Třebíčský operní festival, spolupráce ČR a Rakouska.

Loading...
Loading...